Palvelun käyttöehdot


Nämä palvelun käyttöehdot koskevat OmaLiittymä-palvelua ja ne muodostavat sopimuksen, jota OmaLiittymä-palvelun käyttäjä (jäljempänä myös "Käyttäjä") ja palvelun tuottamisesta vastaava Kervana Energia Oy (jäljempänä myös "Palveluntuottaja") (Y-tunnus 0891026-0) sitoutuvat noudattamaan.

1. Yleistä palvelusta

Palvelulla tarkoitetaan Keravan Energia -yhtiöiden ylläpitämää verkkopalvelua, jossa yksityishenkilöt ja yritykset voivat asioida Keravan Energia -yhtiöiden kanssa sähköliittymien, niihin liittyvien sopimusten, asiakirjojen ja niiden allekirjoittamisen sekä tilaiústen seurantaan liittyvissä asioissa..

2. Palvelun käyttö

Käyttäjä voi rekisteröidyttyään palveluun käyttää palvelua:

3. Tietojen kerääminen ja luovuttaminen edelleen

Palvelussa kerätään asiointiin liittyviä tietoja mukaan lukien Käyttäjän henkilötiedot ja se muodostaa henkilörekisterin. Palveluntuottaja käsittelee henkilötietoja palvelun tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy nämä periaatteet.

4. Käyttöoikeus palveluun

Käyttöoikeus palveluun alkaa, kun Käyttäjä rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, ja se on voimassa toistaiseksi. Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi vain täysi-ikäinen ja muutoin täysivaltainen tai luonnollinen henkilö taikka kaupparekisteriin tai yhdistysrekisteriin rekisteröity oikeushenkilö.

5. Vastuunrajoitus

Palveluntuottaja ylläpitää palvelua siten, että se soveltuu tässä mainittuun käyttötarkoitukseen. Palvelua valvotaan ja sen mahdolliset virheet pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Palveluntuottaja ei anna mitään takuita Käyttäjälle. Palvelu voi sisältää virheitä, eikä Palveluntuottaja vastaa kadonneista tai tuhoutuneista tiedoista taikka muusta vahingosta, jota palvelun käyttö saattaa aiheuttaa. Palveluntuottaja ei ole velvollinen suorittamaan palvelun käytön perusteella minkäänlaisia vahingonkorvauksia suorista tai epäsuorista vahingoista.

6. Palvelun muutokset

Palveluntuottajalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja tehdä siihen muutoksia. Palveluntuottajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan salasanansa.

7. Materiaalin poistaminen sekä lain- tai hyvän tavan vastainen materiaali

Palveluntuottaja voi poistaa palvelusta Käyttäjän sinne tuomaa materiaalia ilman erillistä ilmoitusta, jos materiaali sisältää hyvän tavan tai lain vastaista aineistoa, palvelun tallennustila täyttyy tai palvelun suorituskyvyn ylläpitäminen edellyttää materiaalin poistamista. Palvluntuottaja ei ole velvollinen ilmoittamaan materiaalin poistamisesta tai suorittamaan korvauksia materiaalin poistamisen johdosta. Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään noudattamaan näiden Käyttöehtojen ohella Suomen lakia ja hyvää tapaa.

8. Oikeuspaikka ja sovellettava laki

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, ja oikeuspaikka määräytyy lain mukaan.